ต้องการความช่วยเหลืออะไร?

OCPB Help Centre

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค มีดังนี้
 1. ผู้ร้องทุกข์ ดำเนินการยื่นเรื่องร้องทุกข์ผ่าน https://complaint.ocpb.go.th
 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ถูกร้องทุกข์และเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์
 3. ผู้ร้องทุกข์ดำเนินการล็อคอินเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
 4. เมื่อทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบสำเร็จ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลการร้องทุกข์ให้ครบและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์
 5. ผู้ร้องทุกข์จะได้ เลขรับแจ้ง เพื่อติดตามสถานะเรื่องร้องทุกข์ โดยระบบจะแจ้งทางระบบ และ SMS ของผู้ร้องทุกข์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ คู่มือการใช้งานระบบ

ให้ผู้ร้องดำเนินการดังนี้
 1. ตรวจสอบ e-Mail สคบ. ใน Junk Mail หรือ Trash หรือถังขยะ หรืออีเมลขยะ
 2. หากไม่พบ e-Mail สคบ. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๐๔๔๐

ให้ผู้ร้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ หรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๐๔๔๐ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการจัดส่งรหัสผ่านให้ทาง e-Mail Address ของผู้ร้อง

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. เลือกที่ลงทะเบียน และเลือกประเภทผู้ร้องทุกข์เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
 2. ระบบจะแจ้งข้อควรทราบก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน เมื่ออ่านข้อควรทราบเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม “ยืนยันรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน”
 3. การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการลงทะเบียน กรอกข้อมูลคำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, เลขบัตรประชาชน และเลขหลังบัตร และกดตรวจสอบ ในกรณีที่กดตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่า “มีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่แล้ว” ให้ทางผู้ร้องขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่หน้าระบบร้องทุกข์โดยเลือกที่ “ลืมรหัสผ่าน” หรือติดต่อ Call Center 1166
 4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนครบแล้วให้กดที่ปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” โดยรหัสผ่านจะถูกส่งไปยัง Email ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนการขอรหัสผ่านใหม่ (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ลืมรหัสผ่าน)

 1. เลือกที่ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งข้อควรทราบก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน
 2. เมื่ออ่านข้อควรทราบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้งานระบบร้องทุกข์ เมื่อคลิกครบทั้สองข้อ แล้วให้กดที่ปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”

ขั้นตอนการร้องทุกข์ผ่านระบบร้องทุกข์ออนไลน์

 1. เลือกที่ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งข้อควรทราบก่อนร้องทุกข์หรือร้องเรียน
 2. เมื่ออ่านข้อควรทราบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้งานระบบร้องทุกข์ เมื่อคลิกครบทั้สองข้อ แล้วให้กดที่ปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”
 3. ในส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูลบุคคลเพื่อทำการลงทเบียน ใน่เลขบัตรประชาชน/PASSPORT ใน (4) แล้วกดตรวจสอบ (5) ถ้าเลขบัตรถูกต้องก็จะสามารถใส่ข้อมูลบุคคล (6) ได้ในกรณีที่กดตรวจสอบแล้วระบบแจ้งว่า “มีข้อมูลการลงทะเบียนอยู่ แล้ว” ให้ทางผู้ร้องขอรับรปัสผ่านใหม่ได้ที่หน้าระบบร้องทุกข์โดยเลือกที่ “เช้าใช้งาน --> ลืมรหัสผ่าน” หรือติดต่อ Call Center 1166
 4. เมื่อทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนครบแล้วให้กดที่ปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” โดยรหัสผ่านจะถูกส่งไปยัง Email ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้